Vyhledávání


Kontakt

Asterie s.r.o.
Limuzská 2110/8
100 00 , Praha 10
IČO: 27879941

E-mail: asteriesro@gmail.com

Na mizinu přicházejí hlavně milionoví dlužníci

15.10.2010 10:32

Praha–Bezpeně z k soudu vlez. Takhle upraveným rčením se v posledních měsících řídí stále více lidí ze středních Čech. Svědčí o tom alespoň fakt, že počet insolvenčních návrhů i oddlužení výrazně roste. „Ke konci září obdržel Krajský soud v Praze vyšší počet insolvenčních návrhů než za celý loňský rok,“ sdělila Deníku Zuzana Steinerová. „Zatímco v roce 2009 došlo k soudu celkem 652 podání, jen za první pololetí roku 2010 to bylo 563 případů – a v září pak počet návrhů dosáhl dokonce 758,“ uvedla mluvčí s tím, že trend ve Středočeském kraji odpovídá celorepublikovému vývoji.

Nejčastějším způsobem řešení úpadku je oddlužení. To může pomoci lidem, kteří se zadlužili natolik, že své závazky nejsou schopni splácet. „Obyčejně o ně žádají jednotlivci nebo manželé s deseti a více půjčkami od různých úvěrových společností s celkovou výší kolem jednoho milionu korun,“ vysvětlil místopředseda Krajského soudu v Praze Luboš Dörfl. Ten si pochvaluje pomoc občanských poraden, jejichž služeb se dlužníci naučili využívat – a díky tomu je řízení u soudu plynulejší. „Poradny jim pomáhají vyplňovat formulářový návrh a získávat potřebné doklady pro povolení oddlužení,“ připomněl místopředseda. „Seznam občanských poraden lze najít na serveru justice.cz,“ navázala mluvčí Steinerová. Kontakty najdou zájemci také na internetové adrese obcanskeporadny. cz.

Počet schválených oddlužení jde do stovek – a výrazně narůstá. Loni je středočeský krajský soud schválil ve 120 případech – a letos jich k 30. září 2010 evidoval již 314. Jak uvedla předsedkyně Krajského soudu v Praze Ivana Švehlová, znamená to značné zatížení. Podle jejích slov narůstají i jiné agendy – tato ale nejvíce. „Představuje to obrovské nároky nejen na soudce, ale i administrativu a výpočetní techniku,“ konstatovala Švehlová. „Jde mnohdy o složité spory, neboť na jeden hlavní insolvenční případ bývá navázáno ještě několik dalších soudních sporů,“ zdůraznila.

Soud řeší konkursy i reorganizace

Tolik výrazný nárůst jako oddlužení nepodnikatelů nezaznamenává agenda konkursů – i když i zde případů přibývá. Loni jich Krajský soud v Praze prohlásil 146 (a dalších 114 návrhů na prohlášení úpadku zamítl), letos bylo jen za první pololetí rozhodnuto o konkurzu v 84 případech a zamítnuto bylo 60 návrhů na prohlášení úpadku.
„Krajský soud už také letos schválil dvě reorganizace podniku: jedna je stále v běhu a jedna skončila přeměnou na konkurs,“ podotkla mluvčí soudu Zuzana Steinerová. „Pro to, aby soud schválil reorganizaci podniku, musí firma splnit řadu zákonných podmínek – mimo jiné s ní musí souhlasit věřitelé,“ doplnila.
Celkem bylo u Krajského soudu v Praze podáno pět návrhů na reorganizaci, o třech z nich zatím nebylo rozhodnuto. „Reorganizace je způsob řešení úpadku, při kterém podnik nezanikne, ale zpravidla zůstává v provozu,“ upřesnila Steinerová.

Převzato z Benešovský deník: Holakovský M. 9.10.2010


Odkazy na partnerské weby

Asterie s.r.o.
  • Klíč k oddlužení Asterie pomáhá lidem v oddlužení