Vyhledávání


Kontakt

Asterie s.r.o.
Limuzská 2110/8
100 00 , Praha 10
IČO: 27879941

E-mail: asteriesro@gmail.com

Mýty o oddlužení

Nový insolvenční zákon nastiňuje zdánlivě jednoduché řešení finančních problémů. Mnoho lidí si myslí, že vyhlášením osobního bankrotu pro ně jakékoliv další závazky končí. Pro samotného jedince není cesta oddlužení jednoduchá a mnoho z nich skončí ve finále ještě hůře než na počátku. Prvním kamenem úrazu je vyplnění formuláře.

Formulář

Počátečním krokem je precizní, bezchybné a především pravdivé vyplnění formuláře. Mezi nejdůležitější položky patří odhalení majetkových poměrů, seznam majetku, závazků a listiny, které prokazují úpadek + další povinné přílohy. Bývá pravidlem, že již v tomto kroku se udělá několik chyb. Ty mohou vést v lepším případě k zastavení procesu. Horší varianta může změnit oddlužení v konkurs a zadlužit Vás ještě více v podobě odměny pro konkurzního správce. Snadno si tento fakt můžete ověřit pohledem do insolvenčního restříku.

Oddlužení v praxi

Aby bylo možné provést oddlužení, musíte mimo vyplněného formuláře splňovat následující podmínky. Oddlužení mohou využít jen nepodnikatelské subjekty a neziskové právnické osoby. K návrhu na oddlužení je nezbytné doložit své budoucí příjmy a veškerý majetek. Z těchto podkladů musí vyplývat, že zvládáte bez problémů splatit aspoň 30% stávajícího dluhu. V případě splnění  těchto podmínek považuje množství lidí proces oddlužení za ukončený. Je to omyl! Rozhodující slovo má soud, který nemusí Vaši navrhovanou formu splácení dluhu akceptovat. Jsou známy i případy, kdy vypořádání dluhu skončilo prodejem celého majektu. Současně místo 30% schváleného oddlužení soud nařídil 100% včetně zaplacení všech odměn.

 Pokud si nejste 100% jistí, že oddlužení zvládnete sami, přenechejte vše raději profesionálům v oboru. Asterie je hvězda oddlužení.


Odkazy na partnerské weby

Asterie s.r.o.
  • Klíč k oddlužení Asterie pomáhá lidem v oddlužení